Wegens plotselinge verhoging van de kosten vinden onze bijeenkomsten niet langer plaats in het gebouw

de Schakel in Peize.

In het vervolg zal onder "activiteiten", waar ook de aankondiging van de vergaderingen staat tevens worden vermeld waar de bijeenkomst zal worden gehouden.

Op deze vergaderingen zal zo mogelijk telkens een spreker worden uitgenodigd die na de pauze een presentatie over een duivenonderwerp zal houden.

Voor de pauze vindt dan de eigenlijke vergadering plaats, die meetal minder dan een uur duurt.