GSC avond dinsdag 13 maart.

Willem Halsema zal een presentatie geven over de Nederlandse Hoogvlieger en de Hagenaar. Het belooft een boeiende en leerzame avond te worden.

Komt allen!

 

 

 

Verslag jaarvergadering 13 februari.

Na jaren als bestuurslid te hebben gefunctioneerd was Rikus Hagenauw deze keer niet meer herkiesbaar. Wel blijft hij de ringen regelen. Grote waardering voor Rikus, gelet op zijn jarenlange bijdrage aan ons bestuur.

Peter van Offeren was bereid nogmaals toe te treden tot het bestuur en is verkozen als secretaris. We zijn hier erg blij mee. Het leek er lang op dat we geen nieuw bestuurslid konden vinden.

Verder hebben Roel en kevin Boekema het regelen van de zaal en de consumpties op zich genomen.

Tenslotte heeft Nico Akkerman aangegeven te willen stoppen met het clubboekje. In de jaarvergadering hebben we er voor gekozen alleen nog met de nieuwsbrief te werken. Willem de Wal zal de nieuwsbrief verzorgen.

Daarmee hebben we de volgende taakverdeling gekregen en zijn we als GSC klaar voor de toekomst:

Bestuur

 

Voorzitter: Martin Smit

Secretaris: Peter van Offeren

Penningmeester: Menno Apperlo

 

 

 

Ringencommissaris: Rikus Hagenauw

Internetpagina: Karel Lewin

Nieuwsbrief; Willem de Wal

Zaalconsumpties: Roel en Kevin Boekema en Johannes Kramer gehaktballen

Naast bovenstaande taakverdeling zijn er natuurlijk leden die op andere wijze bijdragen leveren, zoals voor jongdierendag, voedercommissie of andere taken.